Home

Serdecznie witamy na stronie Kościoła El Shaddai

Kościół El Shaddai…to nazwa własna pruszkowskiej wspólnoty  Kościoła Bożego w Polsce.  W języku hebrajskim „El Shaddai” jest jednym z wielu imion Boga, jakie zostały objawione w Piśmie  Świętym i oznacza „Bóg Wszechmogący, Bóg który zaopatruje”. Nasza nazwa przypomina  kluczową prawdę Biblii, że Bóg kocha i troszczy się o nasze życie. Jest „więcej niż wystarczający” by zbawić, uzdrowić z chorób, uwolnić od demonicznych związani i nałogów, czy rozwiązać inne życiowe problemy. Bóg ma  ma moc zmienić życie każdej osoby,  która do Niego przychodzi.

 

Nasza misja i wizja
Misją Kościoła El Shaddai jest dzielenie się radosną nowiną o zbawieniu i wolności w Chrystusie. Pragniemy, by każdy człowiek  bez względu na swoją sytuację materialną, czy rodzinną mógł  doświadczyć mocy Ewangelii.
Jezus żyje, działa, przebacza grzechy, uzdrawia, uwalnia, chrzci Duchem Świętym. Jezus był, jest i pozostanie odpowiedzią na wszelkie duchowe pytania człowieka.

Pragniemy, by Boże imię „El Shaddai” – „Bóg więcej niż wystarczający”, który chce odpowiedzieć na każdy problem, potrzebę i wołanie człowieka,  było żywe dla mieszkańców Pruszkowa i  okolic.