Nasz pastor

pastor
Pastor Jacek  urodził się w Warszawie, podczas swoich studiów ma Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego usłyszał Ewangelię o zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa i uznał go za Pana i Zbawiciela swojego życia. W rezultacie tej kluczowej decyzji  zmienił swoje dotychczasowe życie z pełnego religijnych obrzędów w osobistą relację z żywym Bogiem. Wkrótce po tym doświadczeniu został ochrzczony Duchem Świętym i przyjął  biblijny chrzest  przez zanurzenie w wodzie. Od 1989 roku jest zaangażowany w różnego rodzaju służbę chrześcijańską. Był jednym z członków założycieli Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego (CHSA). Prowadził pierwszą w Polsce ewangeliczną stację radiową – Radio Mazury w Ostródzie. Jest autorem wielu artykułów w prasie chrześcijańskiej (Magazyn CEL, Chrześcijanin, Słowo i Życie, Absolutnie Fantastyczne, portale internetowe). Często angażuje się w różnego rodzaju międzykościelne projekty chrześcijańskie. Jest członkiem zarządu Fundacji Głos Ewangelii, specjalizującej się w chrześcijańskich produkcjach radiowych na potrzeby krajowych i zagranicznych stacji radiowych oraz prowadzącą działalność antynarkotykową wśród młodzieży szkolnej.

pastor

W 2003 roku po zdaniu egzaminu kościelnego został ordynowanym duchownym. W swojej służbie dla Boga pastor Jacek skupia się na poradnictwie rodzinnym, małżeńskim i przedmałżeńskim. Wielką radość sprawia mu, kiedy może widzieć ludzi, którzy wychodzą z problemów i doświadczają pełni Bożej wolności, a ich życie staje się odbiciem Bożego planu zawartego w Ewangeliach – aby owce miały życie i to życie w obfitości. Jest dynamicznym kaznodzieją Słowa Bożego, aktywnym w służbie uwolnienia od demonicznych związań. Posługuje w darach duchowych, głównie w darze wiedzy, mądrości i prorokowania. Dużą rolę przywiązuje do biblijnej i praktycznej edukacji. Oprócz studiów na Uniwersytecie Warszawskim ukończył School of Radio, TV and Film na Regent University w Virginia Beach w Stanach Zjednoczonych oraz podyplomowe studia MBA BCC Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów. W obszarze teologii i duszpasterstwa jest absolwentem Kolegium Teologicznego KChWE, Dyplomowych Studiów Biblijnych International Institute for Biblical Studies, Szkoły Poradnictwa Rodzinnego Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego i Institute for Christian Resources, San Jose, USA,  Studium Uzupełniającego dla Pastorów w Charis Bible College Polska, Permanent School of Prophets dr Jonathana Davida, Muar, Malezja . Ukończył specjalistyczny kurs z dziedziny duszpasterstwa, chrześcijańskiego doradztwa i wspierania osób z głębszymi problemami psychicznymi Fundacji De’Ignis Polska. Prywatnie maż Lidii i tata trójki dorosłych dzieci. Miłośnik sportów wodnych, a szczególnie łodzi motorowych, sternik motorowodny. Fan Skandynawii i Słowacji.

pastor