O Nas

Kościół Boży w Polsce 

logo aliansKościół Boży należy do wielkiej rodziny kościołów zielonoświątkowych i charyzmatycznych.  Jego początki sięgają końca lat 80-siątych XIX wieku i związane są z ruchem uświęceniowym,  który miał na celu odnowę moralną i przywrócenie mocy Ducha Świętego w Kościele na wzór chrześcijaństwa opisanego w Dziejach Apostolskich. Punktem zwrotnym było przebudzenie zielonoświątkowe na początku XX wieku, które po swoich początkach w USA szybko rozprzestrzeniło się na pozostałe kontynenty. Obecnie Kościół Boży liczy kilkanaście milionów wiernych w 180 krajach świata. Najszybciej rozwija się w Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej. Siedziba główna Kościoła znajduje się w Cleveland w USA.

W naszym kraju Kościół Boży został wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych 12 stycznia 1996 roku.  Podstawą prawną działania Kościoła w Polsce jest Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 roku (Dz. U. 231/2005 poz. 1965) oraz Statut. W skład Kościoła wchodzą w pełni niezależne, autonomiczne kościoły lokalne – zbory (parafie). Na czele każdej społeczności lokalnej stoi pastor,  którego pracę wspierają starsi i liderzy odpowiedzialni za poszczególne służby. Pastor sprawuje opiekę duszpasterską, głosi Słowo Boże, naucza,  prowadzi indywidualną posługę religijną. Dużą rolę w codziennym życiu chrześcijańskim członków i sympatyków Kościoła pełnią grupy domowe, które pomagają w duchowym wzroście, wzajemnym poznaniu i stworzeniu bliskich więzi międzyludzkich.

Na czele Kościoła Bożego w Polsce stoi Przewodniczący Kolegium Pastorów. Siedziba władz kościoła znajduje się w Krakowie. Kościół prowadzi Instytut Wydawniczy „Compassion”, Centrum Pomocy Humanitarnej, misję wśród osób bezdomnych i uzależnionych, służbę więzienną, liczne duszpasterstwa (akademickie, służb mundurowych, rodzin, dzieci i młodzieży) szkołę biblijną oraz wiele innych aktywności lokalnych i ogólnopolskich.logo aliansObecnie Kościół Boży jest jednym z większych kościołów zielonoświątkowych i charyzmatycznych w Polsce. Działa na obszarze całego kraju. Współpracuje z wieloma kościołami i licznymi organizacjami chrześcijańskimi. Jest członkiem Aliansu Ewangelicznego w RP w skład, którego wchodzi ponad 30 kościołów, fundacji  i stowarzyszeń chrześcijańskich.

Więcej informacji na stronie www.kosciolbozy.pl

Kościół El Shaddai w Pruszkowie
Działa na terenie powiatu pruszkowskiego i w paśmie południowo-zachodnich okolic Warszawy od lutego 2016 roku.  Regularnie spotykamy się na otwartych dla wszystkich nabożeństwach niedzielnych o godz. 11.11  w sali konferencyjnej Hotelu Tadros przy ul. Niecałej 5 w Pruszkowie. Podczas nabożeństw praktykujemy radosne, pełne pasji uwielbienie Boga. Po uwielbieniu jest czas na słuchanie nauczania z Bożego Słowa, modlitwy o indywidualne potrzeby, czy dzielenie się świadectwami Bożego działania w życiu poszczególnych osób.  Po nabożeństwie mile spędzamy czas na wspólnych rozmowach przy kawie, herbacie i słodkościach.

W czwartki o godz. 20.00 zapraszamy na spotkania nauczająco-modlitewne, podczas których w swobodnej atmosferze poznajmy Boże Słowo, modlimy się, rozmawiamy o naszym życiu i relacji z Bogiem. Nasz pastor prowadzi indywidualne doradztwo duchowe oraz poradnictwo rodzinne i małżeńskie. Osoby pragnące zawrzeć związek małżeński mogą brać udział w dedykowanym dla nich kursie dla narzeczonych (bez względu na przynależność kościelną). Można nas spotkać na ulicach, placach i parkach Pruszkowa, gdzie dzielimy się Dobrą Nowiną o Chrystusie.  Dla mieszkańców Pruszkowa i okolicznych miejscowości organizujemy prelekcje, pokazy filmów, koncerty, spotkania uzdrowieńcze etc. W okresie wakacyjnym zapraszamy wszystkich chętnych na tygodniowy, wspólny wypoczynek w chrześcijańskiej atmosferze, gdzie każdy znajdzie coś dla ciała i ducha. Organizujemy konferencje, na których usługują mówcy z Polski i za granicy (Dania, Słowacja, Cypr, Izrael, Australia etc.). Uczestniczą w nich chrześcijanie różnych wyznań.Poza tym lubimy spędzać ze sobą czas na wodzie, w górach, na rowerze etc. Każdego dnia cieszymy się tym co ma dla nas Bóg.

U nas każdy jest mile widziany bez względu na to,  czy jest stałym bywalcem, czy też naszym gościem. Jeśli jeszcze nie odwiedziłeś Kościoła El Shaddai to serdecznie zapraszamy 🙂 .

logo impact church

Kościół El Shaddai  należy do  sieci  kościołów Impact Church z siedzibą w Roskilde (Dania).